حضور رئیس شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام در پنجاه و هفتمین جلسه کمیته آموزش نظام مهندسی تهران

پنجاه و هفتمین جلسه‌ی کمیته‌ی آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، شنبه 29 فروردین ماه برگزار شد.این جلسه با حضور دکتر منوچهر شیبانی اصل، دکتر فریبرز واحدی، دکتر سعید غفرانی، مهندس مهردادفر، اعضای کمیته‌ی آموزش استان و مدیران استانی و دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و آقای دکتر جوانمرد رئیس شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)برگزار شد.

در اولین نشست رسمی سال 94 کمیته آموزش که با حضور مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی برگزار شد راهبردهای اصلی در زمینه‌ی توسعه‌ی آموزش، ترویج آن و پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد این جلسات به طور مستمر برگزار شده و نتایج مثبت و مفیدی را به جامعه‌ی مهندسان کشور ارایه کند.