از منابع آزمون ورود به حرفه رشته عمران مطلع هستید؟!

آیا شما نیز به تازگی قصد شرکت در آزمون های نظام مهندسی را دارید؟!

از سرفصل ها و منابع آزمون آگاه هستید؟

آیا با مراحل اخذ پروانه اشتغال به کار و عضویت در سازمان نظام مهندسی آشنایید؟

در مطلب زیر جواب سوالات خود را دریافت خواهید نمود.

 

 موارد آزمون ورود به حرفه رشته عمران – محاسبات

 مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (1392)

مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (1392)

مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (1392)

مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم (1392)

 مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (1392(

مبحث يازدهم ( طرح و اجراي صنعتي ساختمان ) - (1392(

آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800- 84) ويرايش سوم

اصول و مباني تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي) *

مکانیک خاك- گودبرداري و سازه هاي نگهبان*

 
*  براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر3: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر 4: اطلاع كامل از مباني محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسي طراحي و تحليل سازه ها ضروري است.

موارد آزمون ورود به حرفه رشته عمران – نظارت

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (1390(

مبحث اول ( تعاريف)- (1392)

 

مبحث دوم ( نظامات اداري)- (1384)

 

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (1392(

 

مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- (1392(

 

مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (1392)

 

مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (1392(

 

مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم (1392)

 

مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- (1392(

 

مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (1392)

 

مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392(

 

مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (1391)

 

مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (1392)

 

آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800- 84) ويرايش سوم

 

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (1390(

 

راهنماي قالب‌بندي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه (1382)

 

تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي) *

 

روشها و جزئيات اجرايي ساختمان *

 

گودبرداري و سازه هاي نگهبان*

 

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

 


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 

تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

 

 تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

 

تذكر3: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

 

 

 

موارد آزمون ورود به حرفه رشته عمران – اجرا

 

مبحث دوم ( نظامات اداري)- (1384)

 

مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (1392)

 

مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- (1392(

 

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (1392)

 

مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- (1392(

 

مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (1392)

 

مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ( 1392)

 

مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم (1392)

 

مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- (1392)

 

مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ( 1392)

 

مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)

 

مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (1390)

 

مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- (1389)

 

مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (1384(

 

مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (1392)

 

راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)

 

آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800- 84) ويرايش سوم

 

گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان*

 

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (1390)

 

روشها و مسائل اجرايي*

 

مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان ( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان(

 

قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها

 

قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*

 

قوانين صنعت بيمه و ماليات*

 

مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

 

قانون كار*

 

ماشين آلات ساختماني*

 

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

 

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 

تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

 

تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

 

تذكر3: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

 

 

 

منابع سایر رشته ها نیز در خبرهای بعدی اعلام خواهد شد.